⬇ Bereich wählen ☰☰☰ ⬇
 
 

Bir eğitim kurumundan fazlası


EVG kendi kuruluşu olan Avrupa Akademisi EVA ile birlikte, sendika rehberleri, sendika işyeri temsilcilikleri, denetleme kurullarındaki işçi temsilcileri, komisyon üyeleri, gençlik ve stajyer temsilcilikleri, ağır engelli temsilcilikleri ile gönüllü ekipler ve raportörler, gönüllü EVG  üyeleri ve politik eğitime, sendika siyasetine ve de kişisel ileri eğitime alaka gösteren tüm - kadınlı ve erkekli - çalışma arkadaşları için çok değerli bir eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.  

Bulabilecekleriniz:

Birlikte Karlaştırma  Seminerleri: Atölye çalışmaları, bilimsel konferanslar ve paydaş temsilcileri için kişiye özel dahili öneriler,

Birlikte Belirleme Danışmanlığı: İşyeri temsilciliği işlerini içeren tüm konulara yönelik profesyonel danışmanlık hizmeti,

İleri Eğitim: Danışmanlık ve Staj  kişisel kariyerde ilerlemeye dönük bireysel destek,

Politik Eğitim : İktisadi, toplumsal, sendikal siyasete ve tarihe ilişkin konularla ilgili seminerler, konferanslar ve öğrenim gezileri,

Avrupa Diyaloğu ve Araştırması:  Atölye çalışmaları, konferanslar, diyalog platformları ve Avrupa'da çevre dostu ve sürdürülebilir ulaşım politikasının birlikte biçimlendirilmesine yönelik araştırmalar.

Biz branşı tanıyoruz ve biliyoruz, sendikamızın çıkarları doğrultusunda hareket ediyoruz; sizin performansınızı ve sizi neyin harekete geçirdiğini biliyoruz.