⬇ Bereich wählen ☰☰☰ ⬇
 
 

Nie tylko kształcenie


EVG (niemiecki związek zawodowy branży kolejowej i transportowej) oferuje w ramach Europejskiej Akademii EVA najwyższej jakości usługi w zakresie kształcenia i doradztwa dla związkowych  mężów zaufania, rad zakładowych, komitetów pracowniczych, przedstawicieli pracowników w radach nadzorczych, członków komisji rzeczników, reprezentacji młodzieży i uczniów zawodu, reprezentacji niepełnosprawnych oraz honorowych członków zespołu i referentów oraz społecznie zaangażowanych członków EVG i wszystkich koleżanek i kolegów, którzy są zainteresowani edukacją polityczną, polityką związkową i dalszym osobistym rozwojem.

Dostępne linki:

Seminaria w zakresie współdecydowania: Informacje o warsztatach, specjalistycznych konferencjach i indywidualnie dopasowanych ofertach edukacyjnych organizowanych w zakładach dla reprezentatów interesów,

Doradztwo w zakresie współdecydowania: Profesjonalne doradztwo w zakresie wszystkich zagadnień związanych z pracą rady zakładowej

Dokształcanie: Doradztwo i szkolenia  Indywidualne wsparcie w zakresie osobistego, zawodowego dokształcania,,

Edukacja polityczna: Seminaria, konferencje i podróże naukowe związane z ekonomicznymi, socjalnymi, polityczno-związkowymi i historycznymi zagadnieniami,

Dialog europejski i badania: Warsztaty, konferencje, platformy dialogowe i badania w ramach współkształtowania zrównoważonej i przyjaznej dla środowiska polityki transportowej w Europie.

Znamy branżę, działamy zgodnie z naszym związkiem zawodowym i wiemy, czym się zajmujecie i co was interesuje.